خدمات صادراتی iHiT

خدمات صادراتیiHiT

 

خانه نوآوری و فناوری ایران با حضور بیش از دو سال در بازار کنیا شرایط شناخت بازار شرق آفریقا را برای شرکت های ایرانی آسان کرده است. تیم متخصص بازرگانی مرکز iHiT از بازارسنجی تا لحظه فروش آماده ارائه خدمات تجاری است. شرکت های ایرانی می توانند با استفاده از خدمات مطالعه بازار، بازاریابی و فروش، ثبت محصولات و اخذ مجوزات لازم، ترخیص کالا، انبارداری و انتقال مالی مسیر صادراتی خود را هموار سازند.خدمات صادراتی iHiT شامل موارد زیر می شود:

photo_2021-11-20_13-35-04 (1)

خدمات صادراتیiHiT شامل موارد زیر می شود:

* مطالعه بازار محصولات در بازار هدف

* استقرار نمونه محصولات در نمایشگاه دائمی مرکز

* یافتن شرکای تجاری در بازار کنیا

* تنظیم قراردادهای بین المللی با مشتریان هدف

* مذاکرات تجاری جهت قیمت و عقد قرارداد

* انبار داری

* ارائه راهکار و‌ در اختیار گذاشتن کانال های ارتباطی جهت جا به جایی پول

* مدیریت ارتباط با مشتریان در کنیا

خدمات صادراتی درiHiT